Share
hero
one-column

Hållbar arbetsplats som en tjänst

Arbetssätt och ledarskapskultur förändras snabbare än någonsin. "Arbetsplatsen som en tjänst" (Workplace as a Service) är en servicemodell för att ständigt hålla arbetsmiljön optimerad, både vad gäller kostnader och medarbetarnöjdhet.

"Arbetsplatsen som en tjänst" faktureras en gång i månaden, och företaget betalar bara för vad som verkligen behövs. Det underlättar budgeteringen och kostnadsstyrningen.

Arbetsmiljön utformas efter era behov

Har ditt företag en bra arbetsmiljö? Motsvarar olika ytor och miljöer användarnas behov, trivs medarbetarna i lokalerna och hur ofta används de?

Traditionellt sett utformas kontorslokalerna för att hålla mellan 5–7 år. Med dagens förändringstakt är det omöjligt att veta när och hur situationen i den egna organisationen, antalet medarbetare och arbetssättet förändras. Baserad på era behov, skräddarsyr vi en optimal tjänstepaket för er.

Servicemodellen "Arbetsplatsen som en tjänst" ger er alltid bästa möjliga arbetsmiljö!

Exempelpaket

Hyr en PodBooth
prisexempel = 1850 kr/månad

PodBooth levererad och monterad

Mätning av nyttjandegrad i realtid

En flexibel och cirkulär modell för en optimerad arbetsmiljö

Se videon om Case Enfo

one-column-2

Fyra fördelar med Arbetsplatsen som en tjänst:

 

Välbefinnandet och användarupplevelsen förbättras.

Arbets- och ledarskapskulturen förnyas.

Medarbetarnas produktivitet och innovation ökar.

Enklare budgetering – totala kostnader blir lättare att förutse och hantera.

Otsikko
three-column
ebook

Beställ en guide kostnadsfritt och lär dig mer om utvecklingen av arbetsmiljön

Martelas experter har sammanställt en inspirerande guide med ett antal tips för att utveckla en användarorienterad arbetsmiljö, information om fördelarna med arbetsmiljötjänsten och exempel på månadspaket.

Fyll i dina kontaktuppgifter, så får du guiden via e-post.

Event- och workshopslokalen Kalasatama Urban Lab är mycket flexibel tack vare Arbetsplatsen som en tjänst

Läs mer om Case Urban Lab
sectional-1

Så får du en attraktiv arbetsplats

När medarbetarna trivs, ökar välbefinnandet och kreativiteten. Detta återspeglas i arbetets produktivitet. Ett företag som uppmärksammar personalens behov är också en lockande arbetsgivare. Att medarbetarna kontinuerligt kan ge feedback gör att arbetsmiljön utvecklas för att på bästa sätt supportera verksamheten och effektivisera arbetet men också förbättra hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen.

Vi kan lova, att ert företag får en attraktiv och användarorienterad arbetsmiljö med rätt lokaler för arbete som kräver koncentration, för grupparbete och för möten eller sammanträden. Med servicemodellen "Arbetsplatsen som en tjänst" får företaget i stället för enstaka möbler en helhetslösning under arbetsmiljöns hela livscykel, och som flexibelt kan anpassas till förutsättningarna.

Varje kund får alltid en skräddarsydd lösning. Helhetspaketet kan till exempel bestå av följande:

  • Mätning av hur lokalerna används
  • Mätning av hur medarbetarna upplever arbetsmiljön
  • Planering och design av arbetsmiljön
  • Möbler och inredningslösningar
  • Uppföljning och optimering av arbetsmiljön
sectional-2

Kostnadseffektivitet och medarbetarupplevelse i balans

Lokalkostnaden står för en av de största kostnaderna i ett företag. Att ha rätt yta till rätt kostnad och att nyttja lokalerna effektivt är en stor källa till kostnadsbesparingar. Genom att kontinuerligt mäta nyttjandegrad och hur lokalerna används, underlättar vi proaktivt underhåll och det blir möjligt att benchmarka interna nyckeltal, vilket stödjer den strategiska lokalplaneringen.

En noggrann planering och optimering av olika lokaler minskar lokalbehovet, vilket märks i kostnaderna för hyra, underhåll och service. Servicemodellen "Arbetsplats som en tjänst"  tar bort risken med att äga – tjänsten passar därför utmärkt för innovativa företag som försöker undvika onödiga anskaffningar.

recycle

Waste Nothing –  motsatsen till slit och släng-kulturen

På Martela följer vi principen Waste Nothing och strävar efter att för vår del minska miljöbelastningen. Möbler som är i gott skick säljs vidare, och en del av möblerna repareras eller kläs om på nytt innan de säljs. Möbler som är helt utslitna återanvänds i energiproduktion eller som returråvara.

Genom att hyra bara de möbler som ni verkligen behöver, och låta övriga möbler gå till återbruk eller återvinning, får cirkulär ekonomi genomsyra hanteringen av lokaler och inredning i er verksamhet. Vi hjälper er att återbruka och återvinna möbler som inte längre behövs och bidrar på det sättet till en hållbarare framtid.
 

sectional-3
sectional-4
ContactUs