Share
hero
one-column

En användarcentrerad inlärningsmiljö förnyas efter behov

Är er nuvarande inlärningsmiljö funktionell? Stöttar de olika lokalerna verksamhetskulturen och användarbehoven? Används lokalerna mycket och är de trivsamma? Främjar er nuvarande inlärningsmiljö kontinuerligt nya undervisnings- och inlärningssätt?

Läroanstalternas verksamhetskultur är i förändring och undervisnings- och inlärningssätten blir allt mångsidigare. Nya rutiner och metoder förutsätter också att inlärningsmiljön förnyas. Det lönar sig att göra detta på ett användarcentrerat och inkluderande sätt.

Skolor och lärosäten har traditionellt sätt planerats att hålla i tiotals år. På grund av förändringstakten idag är det emellertid svårt att förutspå när och hur undervisnings- och inlärningssätten förändras och vad som krävs av undervisningsmiljön.

Martelas nya koncept Learning environment as a Service (LeeaS) är svaret på den utmaningen. Med hjälp av konceptet kan man skapa flexibla, mångsidiga inlärnings- och undervisningslokaler med utgångspunkt i användarnas individuella behov. I tjänsten ingår kontinuerlig optimering av inlärningsmiljön.

Martelas Learning environment as a Service garanterar att inlärningsmiljön alltid är på topp.

one-column-2

Fyra steg till kontinuerlig optimering av inlärningsmiljön

 
oppimisymparisto

Fördelar med Learning environment as a Service konceptet

Inlärningsmiljön testas, utvärderas och utvecklas ständigt.

Inlärningsmiljön skapas med utgångspunkt i användardata- och erfarenhet.

Produktivitet och innovationsförmåga ökar.

Användarerfarenheten förbättras samtidigt som verksamhets- och inlärningskulturen förnyas.

Budgetering blir lättare då totalkostnader kan förutspås och hanteras.

three-column
sectional-1

Sammanställ ett lämpligt servicepaket

Skolor och lärosäten är aktivitetsbaserade miljöer som ska betjäna sina användare på ett flexibelt sätt. Learning environment as a Service konceptet garanterar en inlärningsmiljö som alltid är på topp.

Learning environment as a Service konceptet förverkligas alltid som en lösning baserat på organisationens och användarnas behov. I paketet kan väljas definition av utvecklingsmål och -behov, inkluderande planering och förverkligande av inlärningsmiljön.

I en kontinuerlig optimeringsmodell ingår mätning och analys av lokalernas användning och användarerfarenhet, engagerande förnyelseplanering, möjlighet att hyra möbler som en tjänst, optimerings- och återvinningstjänst och verksamhetskulturens utvecklingsarbete.

Vi använder den insamlade informationen och utformar planer tillsammans med användarna. Martelas team ansvarar också för implementering och kontinuerlig optimering av inlärningsmiljön.

Konceptet Learning environment as a Service är lättillgängligt. Med hjälp av insamlad användarerfarenhet och mätning av lokalernas användning kan vi utveckla inlärningsmiljön till en modern standard där användarnas behov uppfylls.

ebook

Vill du veta mer?

Med hjälp av konceptet Learning environment as a Service får du en användarcentrerad arbetsmiljö som en kontinuerlig service.

Bli en föregångare och be vår expert kontakta Dig!

sectional-2

Exempelpaket

36 mån.
8 870 SEK/mån. (moms 0 %)

Förverkligande av användarcentrerad aktivitetsbaserad miljö.

Möbler som en tjänst (inredningsvärde 250 000 SEK)

En kontinuerlig optimeringstjänst för inlärningsmiljön
genomförs årligen med mätning var tolfte månad.

Mätning, analys och rapportering av användarerfarenhet.

Tilläggstjänster: renoveringsplanering, optimering- och återvinningstjänst.

Event- och workshopslokalen Kalasatama Urban Lab är mycket flexibel tack vare LeaaS

Kalasatama Urban Lab som ligger i köpcentrum REDI är en plats för kreativt samarbete och evenemang inom Fiksu Kalasatama-projektet (Smart Kalasatama). Det fungerar som mötesplats för företag, invånare och Helsingfors stad. Designstudio Yespers formgivare Leena Raudaskoski och Anna-Mari Knuuti ville skapa en lokal som kan användas självständigt men som också kan anpassas efter olika behov.

"Utgångspunkten för planeringen var en superflexibel, ekologisk och funktionell lokal som enkelt skulle kunna omformas genom att förändra inredningen. Lokalen skulle passa för workshoppar, möten, utställningar och vid behov kan ändras för flera användningsområden, som yoga klasser", Raudaskoski och Knuuti lista.

Tack vare Martelas servicemodell kan inredningen nu förändras efter behov.

”Servicemodellen är också en miljövänlig lösning eftersom överflödiga möbler kan återvinnas. Detta minskar miljöbelastningen”, konstaterar formgivarna.

Fiskehamnen är modellområdet för Helsingfors klimatmål, där man utvecklar och testar olika resursvisa lösningar och delningsekonomiska former. I Fiskehamnen återfinns redan parkeringsplatser, -utrymmen och bilar för samanvändning.

”Vi håller som bäst på att utveckla servicemodellen “Lokaler som en tjänst” och det här projektet stöttar utmärkt den idén”, säger Maija Bergström, Community Manager på Forum Virium.

”Vi sökte efter en innovativ samarbetspartner för Kalasatama Urban Lab och Martela var redo att testa hur deras servicemodell stöttar inredning för kortare perioder och omformning av lokaler på det sättet att inredningen skulle kunna förändras efter behoven, och vid behov även dagligen. Denna tjänst passar perfekt för ett mönsterområde för klimatmål. Vi ville utnyttja Martela Outlet-urval i Kalasatama Urban Lab och på så sätt hålla koldioxidavtrycket lågt. Vi ser väldigt mycket fram emot samarbetet”, säger Bergström.

  • Kalasatama Urban Lab öppnades i november 2018.
  • På tredje våningen i köpcentret REDI ligger en aktivitetsbaserad lokal lämplig för evenemang för 60
    personer och där arrangeras såväl öppna som privata tillställningar.
  • Smarta Fiskehamnen och dess evenemang kan följas på adressen
    www.fiksukalasatama.fi/en.
recycle

Waste Nothing – Learning environment as a Service
är motsatsen till engångskulturen

I all sin verksamhet följer Martela principen Waste Nothing och strävar att för sin del minska miljöbelastningen. Möbler som är i gott skick säljs vidare och en del av möblerna repareras och/eller kläs om på nytt innan de säljs. Möbler som har gjort sitt återanvänds i energiproduktion eller som returråvara.

sectional-3
sectional-4
ContactUs