Share
hero
one-column

En användarcentrerad arbetsplats anpassar sig till befintliga behov

Ledarskapskulturen förändras och ett deltagarstyrt ledarskap blir allt vanligare. Samtidigt förnyas också medarbetarnas sätt att arbeta. Många tycker redan det är självklart att arbetsgivaren ska ha en flexibel inställning till arbetstid- och plats. Förändrade arbetssätt och behov bidrar också till att arbetsmiljön förnyas.

Glöm stora och tidskrävande uppdrag i projektform

Hur fungerar arbetsmiljön på din arbetsplats – motsvarar olika ytor och miljöer användarnas behov? Trivs medarbetarna i lokalerna och hur ofta används de? Kanske är det inte längre nödvändigt med egna skrivbord? Traditionellt sett designas kontor för att hålla mellan 5–7 år. Med dagens förändringstakt är det emellertid omöjligt att veta när och hur läget för den egna organisationen, antalet medarbetare och arbetssätt förändras.

När man utvecklar arbetsmiljön måste man säkerställa att den fysiska och digitala miljön stöttar arbetskulturen och dess krav. Martelas tjänst Workplace as a Service uppfyller detta behov och ansvarar för en kontinuerlig optimering av arbetsmiljön!


Nedan kan du bekanta dig med Martelas WaaS-tjänst och dess fördelar.

one-column-2

Fyra goda skäl att använda Workplace as a Service:

Välbefinnandet på arbetsplatsen ökar

Arbets- och ledarskapskulturen förnyas

Arbetets produktivitet och innovationsförmågan ökar

De totala kostnaderna sjunker

one-column

Enkät:
Hur viktiga är följande mål i ditt arbete?

Svara på vår snabba enkät så får du e-boken (Guide för utveckling av en användarcentrerad arbetsplats) till din e-post! Berätta hur viktiga du anser att de olika verksamhetsmålen inom ditt företag är genom att flytta bollarna på skalan 1–4, där 1 är mindre viktigt och 4 är mycket viktigt.

one-column

Välbefinnandet på arbetsplatsen ökar

1

Arbets- och ledarskapskulturen förnyas

1

Arbetets produktivitet och innovationsförmåga ökar

1

De totala kostnaderna sjunker

1

Otsikko

En arbetsmiljö som alltid är på topp

three-column
sectional-1

Beställ en fungerande arbetsmiljö! Martelas nya tjänst Workplace as a Service (WaaS) är en kontinuerlig tjänst där vi tillsammans med er utvecklar ert företags arbetsmiljö så att det motsvarar era behov. Martelas team ansvarar också för implementeringen av förändringen och dess kontinuerliga optimering.

Tack vare servicemodellen Martelas Workplace as a Service behöver ert företag inte försöka gissa vilka behov ni kommer att ha om några år. När ni beställer en arbetsmiljö som tjänst från oss, får ni istället för enskilda möbler, ett helhetskoncept som inkluderar hela kontorets livslängd och som kontinuerligt ser till lokaler, möblemang – och människor!

Vi designar en lockande och användarcentrerad arbetsplats för ditt företag med olika zoner för koncentrationskrävande arbete, teamwork, avslappning och möten.

När medarbetarna trivs förbättras välbefinnandet på arbetsplatsen och då ökar också kreativiteten och produktiviteten. Ett företag som tar hänsyn till medarbetarnas behov lockar dessutom till sig de bästa medarbetarna och då förbättras också lönsamheten.

sectional-2

Optimering av kontorslokaler ger sänkta kostnader

WaaS-tjänsten genomförs alltid som en skräddarsydd lösning för varje kund. Helhetspaketet kan exempelvis inkludera:

  • kontinuerlig mätning av lokalanvändning och användarupplevelse,
  • planering och optimering av arbetsmiljön,
  • möbler och inredningslösningar,
  • implementering av förändringar och
  • utveckling av arbetssätt tillsammans med medarbetarna.

WaaS ger också möjligheten att börja i mindre skala. Bara att mäta medarbetarnas användarupplevelse och lokalernas nyttjandegrad ger värdefull information! Baserat på informationen kan vi vid behov designa en arbetsplats som motsvarar allas behov. Ofta minskar en noggrann planering och optimering av företagets lokaler själva behovet av stora ytor vilket sänker kostnader för hyra, underhåll och service. Dessutom avlägsnar WaaS risken med ägande.

Det gör inget om ert personalantal eller arbetssätt växlar med jämna mellanrum. Tack vare WaaS betalar ni endast för det ni verkligen behöver. Och er arbetsmiljö motsvarar alltid era aktuella behov och mål!

PS. Vi tar också hänsyn till miljön. Servicemodellen WaaS följer principen Waste Nothing: vi byter exempelvis inte ut möbler som ett självändamål. Om vi inte hittar någon användning för en möbel så skickas de vidare till exempelvis Martela Outlet.

sectional-3
contact

Vill du veta mer?

Workplace as a Service-modellen ger ditt företag en användarcentrerad arbetsmiljö som en kontinuerlig tjänst.

Vi söker nu företag som vill agera vägvisare!
När ditt företag är bland de första att beställa WaaS-tjänsten får ni extra publicitet i form av referenser, tidningsartiklar och omnämnanden i sociala medier.

Var en föregångare och bjud in våra experter!

ContactUs